Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 is gepubliceerd en is te vinden onder de sectie “documenten”.

Het jaar 2022 heeft in het teken gestaan van de samenwerking met Stichting Wilde Ganzen. Samen hebben we het mogelijk gemaakt dat onze partnerorganisatie ORDAPE twee projecten heeft gestart. Een landbouwproject in voorjaar en zomer van 2022, en daarna het bouwen van huizen voor bewoners van Polduc die slachtoffer waren van de aardbeving van 14 augustus 2021. Dat project loopt nog door in 2023. We hebben deel genomen aan diverse evenementen en met de verkoop van vlaggetjes, eten en “artisan”, oftewel Haïtiaans handwerk, hebben we weer een mooie bijdrage mogen realiseren.

Met Stichting Wilde Ganzen is een samenwerking aangegaan, waarbij Wilde Ganzen de door Passie voor Haïti bijeengebrachte fondsen verdubbeld. De gelden worden ter beschikking gesteld aan ORDAPE, onze partnerorganisatie in Haïti. Het budget bedraagt € 62.772 waarvan Passie voor Haïti de verplichting is aangegaan om € 31.386 bij te dragen. In 2022 Per balansdatum resteert nog een verplichting van € 5.886 richting Wilde Ganzen. De opgebouwde bestemmingsfondsen zijn volledig ingezet voor dit project.

Bewoners van Polduc die een nieuw huis krijgen