Herbouw huizen Polduc

Het is al weer bijna een jaar geleden dat een aardbeving het zuiden van Haïti schokte. Op 14 augustus 2021 werd Aux Cayes en omgeving, waaronder Polduc, zwaar getroffen. De beelden van de puinhopen staan helaas nog op ons netvlies gebrand. Nadat het ergste puin was opgeruimd, zijn de huizen provisorisch hersteld. Vaak met tentdoek en lokaal beschikbaar materiaal zoals bananenbladeren en hout. Hoe mooi is het dan om te zien dat er door ORDAPE een begin is gemaakt met de renovatie en herbouw van huizen in Polduc. Eerst is een inventarisatie gemaakt met een lijst van de huizen per bewoner en wat er nodig is om het huis te repareren. De coördinatoren Marc-Sony en Manel Lysius zijn hiervoor samen met een ingenieur langs de huizen gegaan. Ze hebben een plan gemaakt voor de volgorde van de huizen, welk huis als eerste aan de beurt is en welke materialen nodig zijn. Helaas zien we op Haïti dat de grondstofprijzen ontzettend hard gestegen zijn en dit wordt nog eens versterkt door de sterke koers van de US Dollar. Het plan dat we oorspronkelijk bij Wilde Ganzen hadden ingediend is hierdoor helaas niet haalbaar. We kunnen minder doen met het geld dat beschikbaar is, wat gevolgen heeft voor het aantal huizen dat we herbouwen. Tenzij er uiteraard aanvullende financiering beschikbaar komt, en daar hebben we jou bij nodig!

Wil je bijdragen aan de wederopbouw van Polduc en deze mensen een stevig dak boven hun hoofd geven? Doneer dan op NL70INGB0006477681 op naam van Stichting Passie voor Haiti.

Het eerste huis dat wordt opgeknapt. De buitenmuren en het dak stonden nog, maar de binnenmuren waren helemaal kapot. Het gevaar was dat het hele huis in zou storten dor het ontbreken van voldoende steun. Dat wordt nu vakkundig gerepareerd.

Doneer nu! Scan de QR-code of maak jouw bijdrage over op NL70INGB0006477681 op naam van Stichting Passie voor Haiti.