2e Fase landbouwproject gestart

Wat is er hard gewerkt de laatste weken in Polduc. De 2e fase van het landbouwproject is opgestart. Stukje bij beetje zijn de heuvels ontgonnen en landbouwrijp gemaakt. Dit is nog gewoon ouderwets met de hand gedaan. En vele handen maken dan licht werk. Na het ontginnen van de grond zijn de plantjes uitgezet. Het uitzetten van de stekjes is door de dorpsbewoners gezamenlijk gedaan. De dorpsbewoners werken samen en er is zelfs een eigen lied gecomponeerd dat gezongen wordt tijdens het zware werk. Dit lied bezingt de organisatie ORDAPE en is gemaakt door de penningmeester Nagelaure.

Ondertussen is er op zeven plekken bij boeren grond ontgonnen en stekjes gepoot. De handmatige bewerking kost tijd en de regen zorgt er soms ook voor dat er niet gewerkt kan worden. Ook moest de weg naar het dorp eerst opnieuw gemaakt worden, omdat anders de auto met spullen niet op de plekken kon komen. We zijn ontzettend trots op onze partnerorganisatie ORDAPE dat ze dit zo goed voor elkaar hebben. Elke tweede zondag van de maand is er een bijeenkomst voor alle betrokkenen en daar wordt het plan voor de komende maand besproken. Dit maakt dat het vertrouwen tussen de dorpsbewoners onderling en met de organisatie ORDAPE is gegroeid en dat het echt van henzelf is.

Wil je meer weten over dit project volg ons dan op Facebook.

Doneer nu! Scan de QR-code of maak jouw bijdrage over op NL70INGB0006477681 op naam van Stichting Passie voor Haiti.